Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja

Tvrtka Dobra veza j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu izdavač je internet stranice
www.dobraveza.hr. Korištenjem internetske stranice www.dobraveza.hr smatra se da ste kao
korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima kupnje,
Uvjetima prodaje i Izjavom o povjerljivosti podataka. Ako se s istima ne slažete i ne
prihvaćate ih, molimo vas da se ne koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim
korištenjem ovih internetskih stranica nakon upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da
su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje
Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.
Skup usluga koje pruža Dobra veza j.d.o.o. na stranici www.dobraveza.hr je organizacija i
posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem
interneta.
Korisnik ili krajnji korisnik svaka je osoba koja na bilo koji način neposredno ili posredno
koristi ili je koristila usluge www.dobraveza.hr. Svaki korisnik ima osobno pravo korištenja
stranica www.dobraveza.hr, a ono se ne može nikako prenijeti na druge pravne ili fizičke
osobe. Korisnik je odgovoran i za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, pod kojom se
podrazumijeva sav softver i hardver koji se koristi, te za drugu opremu nužnu za pristup i
korištenje stranice www.dobraveza.hr te za sve troškove povezane s tim. Bilo kakva oštećenja
opreme korisnika nastala kao posljedica korištenja predmetnih internetskih stranica nisu u
odgovornosti tvrtke Dobra veza j.d.o.o.
Također, korisnik sam odgovara za točan unos osobnih podataka poput imena, prezimena,
adrese, datuma rođenja, spola, i dr. Dobra veza j.d.o.o. ne odgovara za netočan unos tih ili
bilo kojih drugih korisničkih podataka.
Dobra veza j.d.o.o. nije odgovorna za sadržaj koji korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik
postavi na ove internetske stranice. Dobra veza j.d.o.o u svakom trenutku može ukloniti
postavljeni sadržaj koji smatra neprikladnim. Isto tako, Dobra veza j.d.o.o. zadržava pravo
promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja sadržaja ocijenjenog neprikladnim.
Obveza i dužnost korisnika je da koristi internetsku stranicu www.dobraveza.hr isključivo u
skladu s propisima Republike Hrvatske, kao i s općim moralnim i etičkim načelima.
Osobama mlađim od 14. godina zabranjeno je korištenje internetske stranice
www.dobraveza.hr.
Izjava o odgovornosti odnosi se na sve štete uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem,
prekidom, računalnim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, prekidom u
komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlaštenim pristupom,
promjenama ili zlouporabom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom
drugom radnjom. Dobra veza j.d.o.o ili druga fizička ili pravna osoba uključena u stvaranje,

proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu nastalu
kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica.
Korisnik je suglasan da je korištenje internetskih stranica www.dobraveza.hr isključivo na
njegovu odgovornost. Dobra veza j.d.o.o. kao ni jedna treća osoba povezana s njim ne mogu
ni na koji način jamčiti da korištenje ove internetske stranice neće biti prekinuto ili bez
pogrešaka, niti mogu jamčiti za posljedice korištenja ove internetske stranice ili točnost,
pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe dane preko ovih internetskih
stranica.

Dobra veza j.d.o.o. zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodne obavijesti, ako to
smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja
internetske stranice i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka. Predmetne izmjene mogu između
ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, pa savjetujemo korisnike da
periodično ponovno detaljno pročitaju informacije sadržane u Uvjetima korištenja i Izjavi o
povjerljivosti podataka, a kako bi bili informirani o eventualnim promjenama.
Također, Dobra veza j.d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo
koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, vrijeme dostupnosti, sadržaj, kao i
opremu potrebnu za pristup ili korištenje internet stranica. Isto tako, Dobra veza j.d.o.o. može
prestati slati informacije ili dio informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način
prijenosa podataka, te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove
druge karakteristike. U slučaju da dođe do promijene Uvjeta korištenja i/ili Izjave o
povjerljivosti podataka, a korisnik nastavi koristiti internetske stranice, smatra se da prihvaća
Uvjete korištenja i Izjavu o povjerljivosti podataka u izmijenjenom obliku. Svaka eventualna
izmjena ili brisanje uvjeta korištenja važeća je prema trećima odmah po objavi na
internetskim stranicama www.dobraveza.hr. Svako korištenje, osim upoznavanja s izmjenama
uvjeta, predmetnih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promjene
podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.
Korištenjem internetske stranice www.dobraveza.hr, korisnici potvrđuju svoju suglasnost da
će im Dobra veza j.d.o.o. periodično slati daljnje informacije o uslugama. Ako ne žele primati
daljnje informacije, korisnici imaju mogućnost obavijestiti o tome Dobra veza j.d.o.o. u bilo
koje vrijeme, i to elektroničkom poštom na adresu info@dobraveza.hr.
Korištenjem internetskih stranica www.dobraveza.hr od strane korisnika smatra se da je
korisnik suglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internetskih stranica
mora biti u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Korisnici ne smiju putem ovih internetskih
stranica objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način nikakve materijale
čijim sadržajem se na bilo koji način krše prava drugih, primjerice, sadržaj koji je uvredljiv,
klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i
forme. Korisnik ne smije bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Dobra veza j.d.o.o.
objavljivati, prenositi ili učiniti dostupnima na bilo koji način sadržaj koji sadrži oglas,
reklamu ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni vjersku, političku i nekomercijalnu

promidžbu, a posebno ne smije vrbovati druge korisnike internetskih stranica
www.dobraveza.hr da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna
konkurencija..
Materijali koji se nalaze na internetskim stranicama www.dobraveza.hr u vlasništvu su tvrtke
Dobra veza j.d.o.o. te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste sukladno odobrenju
nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima, kao i sukladno drugim potrebnim
odobrenjima. Dobra veza j.d.o.o. je također nositelj autorskih prava na cjelokupnom idejnom
sadržaju internetske stranice www.dobraveza.hr neophodnom za ispravno i nesmetano
funkcioniranje projekta.
Zabranjeno je bilo kakva kopiranje, prijenos, distribucija, povezivanje, objavljivanje ili na
bilo koji način mijenjanje ovih internetskih stranica bez pismenog odobrenja Dobra veza
j.d.o.o. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posljedicu povredu autorskih prava,
prava žiga, ili kakvog drugog prava pa stoga može proizvesti neželjene učinke kao što su
pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a osobito može dovesti do kaznenog progona.
Korisnik se slaže da neće smatrati odgovornim tvrtku Dobra veza j.d.o.o. od svih zahtjeva za
naknadom štete i troškova. Isto se odnosi i na njihove odgovorne osobe, zaposlenike, agente.
Pod tim se podrazumijevaju i to uključuje i troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati
korištenjem ovih internetskih stranica od strane korisnika.
Dobra veza j.d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s korisnikom u bilo kojem trenutku i
zadržava pravo odmah ukinuti sve ili bilo koje zaporke, ili korisničke račune korisnika u
slučaju ponašanja korisnika koje Dobra veza j.d.o.o. smatra neprihvatljivim. Također, Dobra
veza j.d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim korisnikom u svakom slučaju
nepoštivanja ovih Uvjeta od strane korisnika. U slučaju ukidanja zaporki ili korisničkih
računa nastavljaju vrijediti uvjeti koji se odnose na odgovornost i obveze korisnika.
Dobra veza j.d.o.o. se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet
stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti s internetske stranice
www.dobraveza.hr. U slučaju da korisnik pristupiti internet stranicama trećih strana, isti to
čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva svako isključenje
odgovornosti Dobra veza j.d.o.o.
Bilo koji spor ili zahtjev, proizašao ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim
provođenjem, u nadležnosti je suda u Zagrebu i rješava se u skladu s pozitivnim propisima
Republike Hrvatske, čiju nadležnost prihvaća i korisnik prihvaćajem ovih Uvjeta korištenja.
U slučaju da je neka od stavki ovih uvjeta korištenja ništava, takva ništavost neće utjecati na
valjanost bilo koje druge odredbe ovih uvjeta, te će preostali dijelovi ovih Uvjeta će ostati na
snazi, a ništavna odredba će se zamijeniti valjanom odredbom koja po smislu i pravoj volji
najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ako bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih
uvjeta korištenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih
drugih ovdje navedenih prava.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova putem interneta dostupna je na linku:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Uvjeti prodaje

 1. Opće odredbe

Tvrtka Dobra veza j.d.o.o.. izdavač je internet stranice www.dobraveza.hr . Dobra veza
j.d.o.o. organizira i omogućava promotivnu prodaju proizvoda i usluga putem internet stranice
www.dobraveza.hr. Prodaja se vrši u ime i za račun Dobra veza j.d.o.o., tako da Dobra veza
j.d.o.o. može odobriti promotivni popust na svoje proizvode i usluge.

Dobra veza j.d.o.o. se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve
standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na
najkvalitetniji mogući način, te se obvezuje po najvišim standardima poslovanja organizirati i
voditi prodaju.

 1. Specifični uvjeti prodaje – Potvrda
  Vlasnik i izdavač Potvrde je Dobra veza j.d.o.o.
  Potvrde služe kao dokaz o kupnji određenog proizvoda ili usluge po uspješnom završetku
  narudžbe usluge ili proizvoda.
 • UPOZORENJE: Roba se ne smije prodavati maloljetnim osobama. Prodaja mlađima od 18
  godina ide isključivo putem njihovog zakonskog zastupnika.
  Specifični dodatni uvjeti i pravila – korištenje Potvrda kod trgovaca
  Potvrde se izdaju na ime kupca ili ime koje kupac navede, po završetku promotivne prodaje, i
  dokaz su o kupnji određenog proizvoda ili usluge. Osim imena kupca ili imena koje kupac
  navede, Potvrde obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda
  ili usluge, , način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, broj računa na
  koji se vrši naplata usluge ili proizvoda,te druge podatke ako je potrebno. Sve potvrde
  ispisane s internetskih stranica www.dobraveza.hr ili bilo koje druge stranice povezane s
  tvrtkom Dobra veza j.d.o.o. promocijske su potvrde koje se kupcima nude ispod prave
  vrijednosti. Na temelju Potvrde, po uplati sredstava se izdaje račun za proizvode ili usluge.
  Potvrde su podložne pravilima i uvjetima Dobra veza j.d.o.o

Prigovori se upućuju pismeno na adresu prodavatelja navedenu u ponudi
 Plaćanje se odvija isključivo u ime i na račun Dobra veza j.d.o.o., isključivo na broj računa
i banku naznačene na Potvrdi.
 Svaki kupac ima pravo na raskid Ugovora/povrat uređaja uz povrat sredstava u roku od 14
dana od dana preuzetog uređaja ne navodeći razlog za povrat proizvoda
 Također nakon isteka od 14 dana povrat sredstava/raskid Ugovora kupac ostvaruje u
sljedećim situacijama: samo ako je došlo do oštećenja na proizvodu uslijed transporta od
prodavatelja do kupca
 Pravo na raskid Ugovora kupac ne ostvaruje ako se kupac nije pridržavao uputstava za
korištenje i održavanje proizvoda
 Postupak otkaza Ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme ili za razdoblje dulje od
godinu dana je moguć samo u slučaju više sile
 Razdoblje u kojem ponuda i cijena vrijede prema oglašenoj ponudi prodavatelja a prema
specifikaciji ponude

Dobra veza j.d.o.o. nije odgovorna za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji način. Svaki
pokušaj uporabe Potvrde suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za posljedicu da
Potvrda postane nevažeća. Valjanost Potvrda istječe na datum koji je naznačen na njoj i kao
takva neproduživa je.
Korištenjem stranice www.dobraveza.hr smatra se da je korisnik ove Uvjete prodaje u
cijelosti pročitao, razumio i prihvatio.

Uvjeti kupnje

 1. Opće odredbe
  Internetska stranica www.dobraveza.hr u vlasništvu je trgovačkog društva – Dobra veza
  j.d.o.o. Kostanjevec 27, 10000 Zagreb, 12661659790
  Ovi Uvjeti kupnje dio su obveze firme Dobra veza j.d.o.o sukladno odredbama Zakona o
  zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na daljinu i povezani
  ugovor bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje,
  izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
  Pojam Kupca odnose se na klasičnog potrošača: fizičku osobu koja izvan bilo kakve
  djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod i/ili uslugu posredstvom usluga web trgovine
  prisutnih na web stranici www.dobraveza.hr, ali i na kupce obrtnike, trgovce pojedince i
  fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su zaštićeni odredbama Zakona o
  zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za svoje poslovne djelatnosti.
  Uvjeti kupnje čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa specifikacijama i
  cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda i/ili usluga, te će se prije potvrđivanja narudžbe za
  kupnju pojedinog proizvoda i/ili usluge od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je s istima
  upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti
  dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor
  sklopljen. Dobra veza j.d.o.o zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da
  navedene izmjene stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
  Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Dobra veza j.d.o.o o činjenici
  sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.
  U slučaju da Kupac ne izvrši uplatu prilikom i/ili nakon sklapanja ugovora na daljinu (ni
  djelomičnu uplatu, kao ni uplatu u cijelosti), Dobra veza j.d.o.o nije dužna pružiti uslugu, a za
  Kupca neće nastati nikakve štetne posljedice zbog neuplate.
  Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu
  sposobnost.
  Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom narudžbe/popunjavanja
  obrasca za kupnju.
  Uvjeti kupnje podijeljeni su u niže razvrstane kategorije/informacije.
  Pristup na internetske stranice www.dobraveza.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova,
  održavanja ili uvođenja novih sadržaja, te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje su
  izvan kontrole firme Dobra veza j.d.o.o., koje će  Dobra veza j.d.o.o. nastojati otkloniti u
  najkraćem mogućem roku.
 2. Proizvodi i usluge
  Glavna obilježja robe: proizvodi i usluge su prikazani opisno i fotografijama
  Dobra veza j.d.o.o. se kao vlasnik određenog proizvoda ili usluge obvezuje, poštujući sve
  standarde kvalitete i savjesnog poduzetništva, ugovoreni proizvod ili uslugu isporučiti na
  najkvalitetniji mogući način.
  Dobra veza j.d.o.o. se obvezuje po najvišim standardima poslovanja organizirati i voditi
  promotivnu prodaju, s tim da  Dobra veza j.d.o.o ili druga fizička ili pravna osoba uključena u
  stvaranje, proizvodnju i distribuciju ove internetske stranice nisu odgovorni ni za kakvu štetu
  nastalu kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica, kao ni
  za troškove, bolesti, ozljede, potraživanja, odgovornosti i štete koje nastanu Kupcu.

Izdavatelj Potvrde nakon sklapanja ugovora je  Dobra veza j.d.o.o. Potvrde se izdaju na ime
Kupca ili ime koje Kupac navede. Osim imena Kupca ili imena koje Kupac navede, Potvrde
obavezno moraju sadržavati i oznaku/broj Potvrde, vrstu i model proizvoda ili usluge, rok u
kojem Kupac može po sklapanju ugovora podnijeti zahtjev za isporuku ili konzumiranje
proizvoda ili usluge, način i mjesto preuzimanja ili konzumiranja proizvoda ili usluge, broj
računa preko kojeg se vrši naplata naknade za uslugu ili proizvod, te druge podatke ako je
potrebno.
Tvrtka Dobra veza j.d.o.o. nije odgovorna za izgubljene ili ukradene Potvrde na bilo koji
način. Svaki pokušaj uporabe Potvrde suprotan uvjetima i pravilima korištenja će imati za
posljedicu da Potvrda postane nevažeća.
Valjanost Potvrde istječe na datum koji je naznačen na njoj i neproduživa je.
Samo se jedna Potvrda smije koristiti po narudžbi

 1. Cijena
  Cijene istaknute na web stranici www.dobraveza.hr izražene su u kunama.
  Dobra veza j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a, PDV nije obračunat temeljem čl. 90 st.1 i st.2
  Zakona o PDV-u (Narodne Novine br. 73/13)“..
  U odnosu na troškove dostave, ističe se naznaka u procesu svake pojedine kupnje jesu li
  troškovi dostave besplatni.
  Prije potvrde narudžbe Kupac je informiran o cijeni proizvoda, cijeni dostave ako je naplatna,
  te konačnoj cijeni kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu
  kupnje.
  U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatnicom, troškovi uplate i/ili međubankarske
  transakcije nisu uključeni u cijenu.
 2. Dostava
  Priopćavaju se prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda, te ukupni troškovi
  dostave u slučaju naručivanja više proizvoda. U slučaju da je dostava besplatna, isto se
  posebno naznačava.
  U slučaju kupnje usluge troškovi dostave nisu posebno iskazani jer ih s obzirom na narav
  predmeta kupnje nema.
 3. Troškovi uporabe sredstava daljinske komunikacije

Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

 1. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti isporuke, vrijeme isporuke

Proizvod i/ili usluga se smatra naručenom kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.
Plaćanje se vrši isključivo na račun.
Plaćanje na rate je moguće ako je tako navedeno u samoj ponudi.
Rok za uplatu ponude je sljedećih 5 radnih dan do. Ako Kupac zakasni, a ponuda je još uvijek
aktivna, Dobra veza j.d.o.o. će ako je isto moguće pomoći Kupcu i omogućiti uplatu .
Ponuda se mora iskoristiti u roku iskoristivosti koji je određen za svaku ponudu. Eventualne
situacije korištenja ponude izvan roka iskoristivosti, dogovor su između Kupca i tvrtke Dobra
veza j.d.o.o.
U slučaju da Kupac ne izvrši uplatu prilikom i/ili nakon sklapanja ugovora na daljinu (ni
djelomičnu uplatu, kao ni uplatu u cijelosti), Dobra veza j.d.o.o. nije dužan pružiti uslugu, a
za Kupca neće nastati nikakve štetne posljedice zbog neuplate.
Sve cijene bit će jasno i ne dvosmisleno izražene u hrvatskim kunama.
Iskoristivost ponude bit će naznačena prilikom svake zasebne kupovine.

 1. Raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći
razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje teći
od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije
prijevoznik/dostavljač, proizvod koji čini predmet ugovora predan u posjed. Ako je jednom
narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako
je riječ o proizvodima koji se dostavljaju u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od
dana kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
U slučaju sklapanja ugovora o uslugama, kao i u slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet
digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok započinje teći od dana sklapanja
ugovora.
Ako Dobra veza j.d.o.o ne obavijesti Kupca o ovom pravu pravo Kupca na jednostrani raskid
ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći
nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne
obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12
mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac
primi tu obavijest.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti  Dobra veza j.d.o.o. o svojoj
odluci da raskine ugovor. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora,
posrednik će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Ako Kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, izvršit će se povrat novca .Troškove povrata
proizvoda snosi Kupac. Povrat novca bit će tek nakon što proizvod bude vraćen tvrtki Dobra
veza j.d.o.o. ili nakon što Kupac dostavi dokaz da je proizvod poslao. Kupac je proizvod
dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je izjavljen jednostrani raskid.
Proizvod se vraća poštom na dokaziv način na adresu tvrtke Dobra veza j.d.o.o. ili pak osobno
u trgovinu tvrtke Dobra veza j.d.o.o. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti
proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za
utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Ako je proizvod vraćen neispravan,
s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, smatra se da Kupac nije ispunio svoju
obvezu povrata robe, te  Dobra veza j.d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
 ugovor o uslugama Dobra veza j.d.o.o. u potpunosti ispunila, a ispunjenje je započelo uz
izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će
izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti
ispunjena;
 predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu
koje su izvan utjecaja Dobra veza j.d.o.o. , a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja
prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;

 predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena
potrebama Kupca;
 predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
 predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije
pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
 predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s
drugim stvarima;
 predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja
ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama
na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
 Kupca posebno zahtijevao posjet Dobra veza j.d.o.o radi obavljanja hitnih popravaka ili
poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je Kupac
izrijekom zahtijevao, Partner pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu
robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja,
Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili
robom;
 predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili video snimaka, odnosno
računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom
pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
 ugovor sklopljen na javnoj dražbi;
 predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje
usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih
uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u
određenom razdoblju;
 predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako
je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu potvrdu
da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora;

 1. Odgovornost za materijalne nedostatke

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača,  Dobra veza j.d.o.o.  omogućuje kupcima
podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama za koji će bez odgađanja
pisanim putem potvrditi primitak (u odnosu na proces kupnje i sl.). Također omogućuje svim
korisnicima podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte na
adresu Kostanjevec 27, 10000 Zagreb odnosno na e-mail adresu info@dobraveza.hr. Dobra
veza j.d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana
zaprimljenog prigovora. Radi zaprimanja odgovora korisnik treba navesti točne podatke za
primitak istoga.
Dobra veza j.d.o.o. pak odgovara za nedostatke proizvoda i/ili usluga koje prodaje na
stranicama www.dobraveza.hr, a sve sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske,
posebice Zakonu o obveznim odnosima.

Nedostatak postoji:
 ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet;
 ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je
bila poznata Dobra veza j.d.o.o. ili mu je morala biti poznata;
 ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno
propisane;
 kad je Dobra veza j.d.o.o predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su
uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti;
 ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac
mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave
prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame,
označavanje stvari i dr.),
 ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje
ugovora o prodaji;
 ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.
Pri primitku proizvoda provjera ispravnosti narudžbe ovisi o Kupcu, te je Kupac dužan da
usporedi primljene artikle s računom, ako nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani
prigovor/reklamaciju tvrtki Dobra veza j.d.o.o. jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.
Ako proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim
pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda Kupac ima
pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka
ili sniženje cijene.
Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke samog proizvoda ili
usluga u rokovima i zbog razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o
rokovima. Kupac mora pisani prigovor odnosno reklamaciju javiti direktno tvrtki Dobra
veza j.d.o.o. na njegove kontakt podatke naznačene u svakoj pojedinoj ponudi
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se
mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.
Partner će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara
uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
U tom slučaju će u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili
vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak, ustanovi da reklamacija nije
pravovaljana, tj. ako reklamaciju odbije, o istome će obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od
dana primitka reklamacije.

Internetsko rješavanje sporova:
Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz
online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
To znači da ako naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod,
nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku.
Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od
23 službena jezika EU.

 1. Jamstvo:

U slučaju da za kupljeni proizvod ili uslugu postoji obveza izdavanja jamstva, jamstvo će
izdati Dobra veza j.d.o.o. Jamstvo vrijedi samo pod uvjetom ako je artikl korišten i održavan
prema uputama proizvođača, odnosno prema uobičajenim propisima.

 1. Trajanje ugovora
  Ugovor koji Kupac sklapa s Dobra veza j.d.o.o. jednokratan je ugovor o kupoprodaji
  proizvoda i/ili usluga na daljinu. Ovi Uvjeti kupnje sastavni su dio ugovora.
 2. Izjava o povjerljivosti

Ova pravila određuju i reguliraju kako Dobra veza j.d.o.o. koristi, te štiti sve osobne podatke
koje posjetitelji web stranice www.dobraveza.hr te se istome dostavljaju kada koriste web
stranicu www.dobraveza.hr.
Osobni podatak  je svaki podatak koji se odnosi na posjetitelja i/ili kupca čiji je identitet
utvrđen ili se može utvrditi; posjetitelj čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može
identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime,
identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više
čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili
socijalni identitet tog pojedinca.

Obrada osobnih podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na
osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo
neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje,
pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje
prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili
kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Prije nego posjetitelji web stranice www.dobraveza.hr unese svoje osobne podatke (ime,
prezime, e-mail adresa, kontakt telefon) u svrhu kupnje, primanja newslettera, te radi
postavljanja bilo kojeg upita  Dobra veza j.d.o.o.  je omogućila posjetitelju i/ili kupcu da bude
informiran o svim potrebnim podacima vezano na zaštitu osobnih podataka, te da svojim
aktivnim pristankom potvrdi da je suglasan s korištenjem njegovih osobnih podataka u svrhu
koja je izričito navedena. Jednako tako omogućena je odjava u bilo kojem trenutku, no
potrebno je naglasiti da su podaci koji su obrađivani prije odjave zakonito obrađivani.
Dobra veza j.d.o.o. jamči da sve osobne podatke posjetitelja koristi samo u svrhe koje su
istome navedene prije izražavanja suglasnosti, te da ih ne dostavlja bilo kakvim trećim
osobama, odnosno da svi djelatnici  tvrtke Dobra veza j.d.o.o. koji imaju pristup dostavljenim
osobnim podacima postupaju u skladu sa zakonskim obvezama o zakonitom načinu obrade
dostavljenih podataka.
U slučaju da posjetitelj web stranice ima bilo kakav upit vezano na zaštitu osobnih podataka
može se obratiti poštom ili e-mail porukom na kontakt adrese dostupne na web stranici.
Posjetitelj i/ili Kupac ima sva prava iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka koja može
zatražiti e-mail porukom na kontakt adrese dostupne na web stranici.

 1. GDPR
 2. Općenite informacije: Ove obavijesti dio su obveze Dobra veza j.d.o.o podatci o firmi
  sukladno članku 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (dalje u tekstu: GDPR).
 3. Voditelj obrade: Marko Draganić, e-mail: info@dobraveza.hr
 4. Službenik za zaštitu osobnih podataka: Marko Draganić, e-mail: info@dobraveza.hr
 5. Pravna osnova i svrha obrade: Pravni temelj za obradu osobnih podataka je Zakon o zaštiti
  potrošača (sklapanje ugovora na daljinu), te privola u odnosu na marketinške usluge. Osobni
  podaci koje prikupljamo su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), datum
  rođenja, spol, broj mobitela i podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona), fotografije, te
  podaci potrebni za pružanje traženih usluga.
 6. Primatelji podataka: Voditelj obrade neće dostavljati osobne podatke trećim osobama, osim
  nadležnim državnim tijelima u okviru obavljanja poslova iz zakonom utvrđenog djelokruga, s
  tim da će od istih zatražiti pisani i obrazloženi nalog za dostavom osobnih podataka. Isti takav
  zahtjev za dokazivanjem opravdanog pravnog interesa Voditelj obrade zahtijevat će i od bilo
  kojeg drugog subjekta koji podnese zahtjev za dostavom osobnih podataka..
 7. Iznošenje u treće zemlje: Voditelj obrade neće iznositi osobne podatke izvan Republike
  Hrvatske.
 8. Razdoblje čuvanja: Osobni podaci prikupljeni temeljem sklopljenog ugovora na daljinu
  obrađuju se do urednog ispunjenja svih ugovornih obveza odnosno do okončanja sporova radi
  naplate potraživanja iz istih. Obrada osobnih podataka utemeljena na privoli traje do
  povlačenja privole.
 9. Prava ispitanika:
   a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni,
  u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
   b) Pravo na pristup: Imate pravo dobiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše osobne podatke
  ili ne, i tamo gdje je to slučaj imate pod uvjetima iz čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka
  zatražiti pristup tim podacima.
   c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih
  obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene
  interese.
   d) Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka: Od nas možete zatražiti ograničenje
  distribucije svojih podataka:
   • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih
  podataka
   • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite
  ograničenje korištenja podacima
   • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi
  ostvarenja pravnih zahtjeva ili
   • ako ste podnijeli prigovor zbog distribucije tih podataka
   e) Pravo prigovora na obradu: U dijelu u kojem se Vaši osobni podaci obrađuju za potrebe
  izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo izjaviti prigovor na takvu obradu, a
  naročito na izradu profila.
   f) Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu: Ako ste mišljenja da smo prilikom
  obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da
  nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti
  pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.
   g) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se
  koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.

 h) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere
Vašeg identiteta. To služi zaštiti Vaših prava i privatne sfere.
 i) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom
namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš
zahtjev.

 1. Obveza pružanja osobnih podataka: Obrada podataka pod točkom 4. je utemeljena na
  sklapanju ugovora na daljinu (ime, prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj
  mobitela, podaci za kontakt (adresa e-pošte, broj telefona) te podaci potrebni za pružanje
  traženih usluga. Ako nam ne dostavite zatražene podatke nećemo moći sklopiti ugovor s
  Vama. Dostava osobnih podataka (datum rođenja, OIB, spol, fotografija…) te podaci potrebni
  za pružanje traženih usluga temeljena je na privoli i ako nam ih ne dostavite nećemo Vam
  moći pružati marketinške sadržaje i tražene usluge
 2. Automatizirano donošenje odluka: Ovime Vas obavještavamo da Vaše osobne podatke i
  podatke o obavljenim kupnjama čuvamo temeljem Vaše privole radi obrade u daljnje
  marketinške svrhe, a sve kako bismo Vam mogli dostaviti ponude raznih usluga prilagođene
  Vašim interesima. Obrada se radi samo u marketinške svrhe, te ne smatramo da takva obrada
  predstavlja visoki rizik za zaštitu Vaše privatnosti.