Statističke zanimljivosti životopisa

Statističke zanimljivosti životopisa

Tijekom godina provedena su brojna istraživanja na temu kvalitete životopisa. Istraživanja koja ću prenijeti u ovom članku su provedena potpuno anonimno: s dostavljenih životopisa uklonjeni su osobni i kontakt podaci te svi ostali podaci koji bi životopis mogli upariti s kandidatom za posao. Nadam se da će te sadržaj ovog članka nasmijati, ali i potaknuti na razmišljanje o tvome životopisu. Životopis  je dokument koji sadrži niz podataka o kandidatu za posao.

Izvor koji smo koristili za pisanje ovog članka možete pronaći na linku: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=250726 

Zbornik Sveučilišta u Dubrovniku, No. 3, 2016.

 

ANALIZA KVALITETE RADNIH ŽIVOTOPISA S OBZIROM NA FORMU, SADRŽAJ I JEZIČNU ISPRAVNOST Krampus, Vicko; Miljković Krečar, Irena; Ramljak, Ozana

1. Znanja i vještine

Unutar kategorije znanja i vještine najčešće je: poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola i znanje stranih jezika, no ima i mnogih neuobičajenih, poput, internetsko bankarstvo, znam izračunati hi-kvadrat u SPSS-u, razumijem se u tehniku – cd player i kućno kino i kratko da.

2. Grafičko oblikovanje teksta

Analizirano je i grafičko oblikovanje teksta. Većina CV-a (65,9%) pisana je standardnim načinom, kao što su raspored elemenata, font (vrsta i veličina), prored, margina i sl. Preostalih 34,1 % određeni su kao grafički neuređeni tekstovi jer u njima nisu poštovani spomenuti parametri za grafičko oblikovanje, već su slobodno oblikovani i posve su individualizirani. Među njima ima i vrlo neuobičajenih načina uređivanja teksta; primjerice, jedan je životopis napisan velikim tiskanim slovima, a drugi se u svakom pasusu koristi novim fontom.

3. Sadržaj životopisa

59,7% ispitanika ne daje u životopisima informacije privatne prirode ,a 33,1 % njih samo jednu do dvije činjenice. Pritom je jedan ispitanik muškog spola pod bračno stanje napisao neudan. 5,5 % detaljnije se privatno opisalo (npr. imena djece, njihovu dob ili kako su se selili u životu). Konačno, 1,7 % ispitanika vrlo su iscrpno, s puno detalja opisali svoje životne priče.

 

4. Opis osobnosti

Opisi osobnosti su vrlo zanimljivi. Najčešće korišteni opisi su: komunikativnost, timski rad, odgovornost, usvajanje novih znanja i vještina, prilagodljivost, ambicioznost, kreativnost, snalažljivost, dinamičnost, samostalnost i rječitost. Uz ove standardne opise nailazimo i na nekoliko jedinstvenih opisa, poput pristojno ponašanje; ličnost; jako sam nezadovoljan ako ne uspijem završiti neki zadatak; imam preporuku od izuzetno zadovoljne klijentice; svojom upornošću stekla sam više znanja nego što se i očekivalo. Jedna kandidatkinja ističe i kako je jako temperamentna i direktna, dok druga opisuje i svoje mane. Također, jedna kandidatkinja svoj tjelesni izgled izražava riječima dobro izgledajuća. Konačno, jednoj je osobi to što je nepušač toliko važan opis da ga je stavila velikim slovima, na početak životopisa, prije imena.

5. Planovi i ambicije

65,2% ispitanika nema popisanu ni jednu ambiciju, a 28,7 % ukratko ih bilježi (do jedne rečenice). Najčešće su iskazane ambicije a daljnje napredovanje, stručni razvoj, usavršavanje svojih znanja i vještina, a ima i neobično formuliranih ambicija, poput tražim područja u kojima mogu izraziti svoju intelektualnu i duhovnu kreativnost. 5% ispitanika malo detaljnije, s više rečenica, opisuje svoje profesionalne planove i ambicije, a jedan preostali iznimno detaljno iznosi i svoje profesionalne i privatne planove (odseliti se od roditelja), uz kritički osvrt na situaciju u RH.

6. Pravopis

Primijećeno je da ispitanici rade najviše pravopisnih pogrešaka; u prosjeku 8,9 po životopisu. Pritom je u jednom životopisu pronađeno čak 49 pravopisnih pogrešaka. Najčešće uočene su: pogreške pri pisanju velikoga i malog slova, izostavljanje točke iza rednih brojeva, pisanje zareza ispred sastavnih veznika kada to nije potrebno, pogrešno sklanjanje pokrata i kratica, neuspostavljanje razlike između spojnice i crtice, pogreške u pisanju glasova č i ć, glasovne promjene (tvrtci, točci…), pogreške u sastavljenom i rastavljenom riječi, nepravilno korištenje razmaka i uvođenje stranih riječi, osobito imena i naziva u sustav hrvatskog jezika.

Zaključak

U mnogim životopisima primijećena je tablična struktura, dok je prosječna dužina životopisa 1,79 stranica i nema priloženu fotografiju. Sadržaji životopisa su pretežno objektivne prirode i povezani su s obrazovnim i profesionalnim tijekom. Većina ispitanika opisuje i svoju ličnost, pri čemu dominiraju opisi poput komunikativnost, timski rad, odgovornost i usvajanje novih znanja i vještina. Profesionalne ambicije, hobiji i očekivanja od budućeg poslodavca zatječu se u manjem broju ispitanika. U životopisima su uočene brojne pravopisne, gramatičke i leksičke greške. Vještina pisanja životopisa važna je cijeloj radnoj populaciji, a posebice onima koji prvi put traže posao. Preferencija oko pojedine vrste sadržaja i forme CV-a varirati će od poslodavca do poslodavca.